Závislost na alkoholu může mít mnoho podob

Závislost na alkoholu se může projevovat mnoha způsoby. Podstatné jsou společné znaky jako je bažení, zvyšující se dávky, které nemocný přijímá, a užívání návykové látky bez ohledu na situaci a na neblahé následky, jichž si je nemocný většinou sám dobře vědom, přesto nedokáže své chování změnit. Nemocný se tedy nemusí obden zpít do němoty, přesto […]