Výběr kamen není snadný

Jestliže vybíráme topení do nového domu, pak musíme klást důraz nejen na výpočet optimálního výkonu. To je jistě základ, ale ještě nás čeká rozhodnutí, jestli koupit kamna s plechovým, litinovým nebo kachlovým opláštěním.
relaxační chvilka

o   Každá kamna totiž reagují trochu jinak.
–         Pokud zvolíme plech nebo litinu, pak máme jistotu, že se rychle nahřejí.
–         Kachlová si dají sice na čas, ale zase déle vydrží.
Záleží tedy na každém uživateli, co je pro něho v tomto případě nejvítanější. Důležitým kritériem je i způsob spalování.
o   V poslední době jsou velice žádaná kamna s terciálním spalováním.
o   Což znamená, že se spalují i zbytkové hořlavé plyny.
o   U klasických kamen odcházejí tyto plyny komínem do neznáma.
–         V tomto případě se tedy využije skutečně vše a spotřeba paliva se tím pádem snižuje.
otevřená kamna

Záleží i na tom, jestli chcete teplo hned

Pokud uvažujete o výběru krbových kamen, pak se rozhodujte v závislosti na míře a způsobu jejich využití. Jestliže si potřebujeme jednou za čas přitopit co nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem, pak se doporučují takzvaná sálavá krbová kamna.
o   Pracují na principu přisávání sálavého tepla přes celý povrch kamen.
o   Tím pádem v okolí dochází ke zvýšení teploty.
o   V těchto krbových kamnech také nedochází k cirkulaci, protože nemají druhý plášť.
Logicky jsou tedy kamna rychle ohřátá a mohou působit i do svého okolí.Tento typ se využívá především v místnostech s vysokými stropy. Rychle totiž dovedou předat teplo do místnosti. Oproti tomu konvenční kamna se dobře uplatní tam, kde potřebujeme dodávat teplo co nejdelší čas. V těchto dvouplášťových kamnech dochází v jejich spodní části k nasávání studeného vzduchu mezi opláštěním spalovací komory a vnější části kamen. Tam se prouděním vzduch ohřeje a stoupá vzhůru.
o   Pro dlouhodobé vyhřívání jsou dobrou volbou kamna s keramickým obkladem.