Co dělat v případě detekce úniku vody

Je jasné, že každý z nás chce, aby jeho domov byl útulný a bezpečný. Obvykle jej považujeme za oázu klidu, kde můžeme odpočívat a nabírat nové síly. Avšak i zde se mohou stát nehody, které mohou způsobit i velké problémy, a to nejen finanční.

Jedním z nich je i poškození vodovodního či odpadního potrubí, ze kterého následně začne vytékat voda. To je nebezpečné hned z několika důvodů, a to i v případě, že je ona prasklina malá a objem vody, která uniká, není nijak závratný.

unikvody1

Prvním problémem, se kterým se setkáme, je fakt, že detekce úniku vody není zrovna snadná, zvláště při již zmíněném drobném poškození. Může tedy trvat i delší dobu, než si všimneme, že něco není v pořádku. A za tu dobu již může být škoda napáchána.

Vzhledem k tomu, že valná část těchto potrubí je uložena ve zdech či stěnách, jsou právě ty nejvíce vystaveny poškození. Konstantní vlhkost, kterou v tomto případě trpí, může snadno vést ke vzniku plísní. Ty zase mohou mít negativní vliv na naše zdraví. Navíc není vůbec jednoduché je odstranit.

unikvody2

Problémem při dlouhodobém působení vody může být i podmáčení stěn a s tím související narušená pevnost a statika. To může v extrémních případech vést až k nutnosti daný dům zbourat. O finanční škodě, která nám tímto vznikne, asi není třeba mluvit.

Aby toho nebylo málo, pokud bydlíme v bytě, pak tímto vším neohrožujeme jen sebe, ale také své sousedy. Ti navíc, pokud se něco stane, po nás budou chtít vzniklou škodu uhradit, a to oprávněně. O tom, že danou částku nemusíme mít k dispozici, asi není třeba hovořit.

V úvahu je také potřeba vzít fakt, že uniklá voda nám bude naúčtována jako spotřebovaná, což znamená, že náš účet za vodu poroste.

Je tedy jasné, že tomu všemu je nejlepší předejít. Tím nejlepším řešením jsou pravidelné odborné prohlídky. Jistě, budete za ně muset zaplatit, avšak věřte, že to za to rozhodně stojí.