Naší pozornosti neunikne žádná možnost optimálního technického řešení


ÄŒeká Vás v rámci procesu výroby v oblasti automobilového, solárního, strojírenského průmyslu, ve stavebnictví, v železniÄní dopravÄ›, leteckém a kosmickém průmyslu nároÄná cesta ke spojení kovových, ocelových nebo plastových dílů? Zeptejte se na optimální technické Å™eÅ¡ení, jak ho vidí tým specializované spoleÄnosti, která má k dispozici mnohostrannÄ› využitelný spojovací materiál. RozmÄ›rovÄ› i tvarovÄ› různorodé Å¡rouby nejrůznÄ›jších druhů si rozbalte ve velmi výhodném balíÄku od seriózního dodavatele, který si ví rady s každým nároÄným konstrukÄním problémem.

Kontaktujte specialistu na spojovací systémy

Suma kvalitního sortimentu Å¡roubů stavebních, závitotvářecích, pro přímé Å¡roubování do plastu, s drážkou, se stavÄ›cí hlavou, s ÄoÄkovou hlavou, pojistných, uzavíracích i dalších typů je nesmírnÄ› pestrá a bohatá. Konkrétní model lze pÅ™itom ve vývojovém oddÄ›lení uzpůsobit dle požadavků konkrétního klienta. OcitnÄ›te se v pozici odbÄ›ratele, jehož individuální požadavky se snaží vývojové oddÄ›lení, výrobní divize i distribuce ověřené firmy uspokojit na maximální hranici.