Najlepšie je klasika

Novoročenka je želanie do nadchádzajúceho roka. Jej pomenovanie má mnoho podôb: Pour féliciter, PF či slangovo péefko – odvodené z francúzskeho "pre šťastie. Na klasických sa stretávame s rôznymi motívmi, často spojenými s najrôznejšími vtipy, vtipy a originálnymi nápadmi vzťahujúcimi sa k osobe odosielateľa. Kúzlo klasického priania spočíva práve v možnosti nadsádzky, nadhľadu, či dokonca sebairónie. Toto želanie však býva […]